พระราชวังเคียงบกกุง

พระราชวังเคียงบกกุงในภาษาเกาหลีนั้นได้ให้คำแปลว่าเป็นพระราชวัง แห่งพรที่ส่องสว่าง มีพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะให้กษัตริย์และเชื่อพระวงค์ได้ประทับ ต่อมมาเมื่อเกิดเหตุการณ์สงครามจากประเทศญี่ปุ่นบุกเกาหลีพระราชวังแห่งนี้ได้รับผลกระทบเหล่านั้นด้วยคือการถูกเผาไปเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น และได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นพระราชวังสำหรับนักทองเที่ยวทั่วไปได้เข้าทำการเยี่ยมชมในเวลาต่อมา หากใครมาผิดวันหรือเลือกที่จะเดินทางมาขอเยี่ยมชมในวังอังคารนั้นจะต้องรู้เลยว่าคุณเสียเที่ยวเปล่าๆนะคะ เพราะที่พระราชวังค์แห่งนี้ได้ปิดทำการในทุกวันอังคาร ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้นจะไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะสวยงดงามและตระการตาไปอย่างมหัศจรรย์ได้เท่ากับพระราชวังเคียงบกกุง เพระด้วยความสวยงาม และภาพบรรยากาศที่สวยงามนั้นที่นี่จัดได้เลยว่าติดอันดับ 1 ใน 5 ของพระราชวังที่สำคัญที่สุดในประเทศเกาหลี
หากนักท่องเที่ยวท่านไหนต้องการเดินทางเพื่อไปชื่นชมและตื่นตาตื่นใจไปกับพระราชวังเคียงบกกุงนั้นจะต้องเดินทางไปช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีพอดี ซึ่งจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่เสียดายค่าตั๋วเครื่องบินเลย เพราะในช่วงนั้นจัดได้เลยว่าเป็นช่วงที่สถานที่ทองเที่ยวแห่งนี้สวยงามทีสุด ประกอบไปด้วยใบไม้สีต่างๆเมื่อมาอยู่รวมกันอย่าลงตัว เป็นภาพทีสวยงามและไม่ว่าใครต่างรอคอยที่จะชื่นชมทัศนียภาพเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะสีเหลือง เขียว แดง และส้มที่สลับไปมาอย่างลงตัวที่สุด

About the author